historische Tankstellenmarken

Agip      Aral/BV      Avia      BP/Olex      DEA      Dapolin      Esso      Fina      Frisia      Gasolin      Gulf      Homberg      Leuna
Mobiloil      Motalin      Motanol      Rheinpreussen    Shell      Texaco      Total      Veedol      Westfalen      Further

AVIA - International

TYPES OF THE FIFTIES:

Tanksäule Avia - Tankstelle

Super-Gas Pump
Manufacturer:
Gilbarco-Schwelm
Year of constr.: 1949

Tanksäule Avia - Tankstelle

Super-Gas Pump
Manufacturer: Salzkotten
Year of constr.: ca. 1950

Tanksäule Avia - Tankstelle

Super-Gas Pump
Manufacturer: Salzkotten
Year of constr.: ca. 1950

Tanksäule Avia - Tankstelle

Oil Cabinet, 2 Pumps
»Divinol«

Tanksäule Avia - Tankstelle

Oil Can Cabinet

Tanksäule Avia - Tankstelle

Oil Can Cabinet, Side View

Tanksäule Avia - Tankstelle

Oil Can Cabinet,
opened

Tanksäule Avia - Tankstelle

Oil Can Cabinet,
opened

Tanksäule Avia - Tankstelle

Oil Can Cabinet,
opened

TYPES OF THE SIXTIES:

Tanksäule Avia - Tankstelle

Super-Gas Pump
Manufacturer: Salzkotten
Type »Export«